Müşteri Memnuniyeti Anketi

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Multigen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Müşteri memnuniyet anket formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, unvan, kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mansuroğlu mah. 1593/1 sk. No:4 D:17 (Lider Centrio, B Blok, Kat:2) Bayraklı/ İZMİR adresine yazılı olarak gönderebilir veya lab@multigen.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Anketi

 

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Değerlendirme Ölçeği: Memnuniyetinizi 1’den 5’e kadar derecelendiriniz (1: Çok kötü, 2: Kötü, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi)


5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok

5
4
3
2
1
Hizmet almadım/Fikrim yok