MOLEKÜLER SİTOGENETİK

 

MOLEKÜLER SİTOGENETİK (FISH)

Kromozomlar, kalıtsal şifremizi taşıyan DNA molekülünün hücre bölünmesi sırasında oluşturduğu önemli yapılardır. Karyotip analizi olarak da bilinen kromozom analizi, genetik testler içinde direkt gözle görülen tek incelemedir. Büyüklük olarak 10 milyon baz ve üstü değişikliklerin saptanmasına olanak sağlar. Karyotip analizi infertilite, tekrarlayan gebelik kayıpları ve gebelikte anormal USG bulgusu varlığında ilk yapılması gereken testlerdendir. Günümüzde 600’ye yakın hastalığın tanısı bu analiz ile konulabilmektedir. Hematolojik kanserlerde tanı ve prognoz tahmininde en temel analizdir. Prenatal süreçte ise, koryonik villus biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez ile elde edilen fetal hücrelerden çalışmalar yapılabilmektedir.

Dökümanlar için Tıklayınız