Share

BİYOİNFORMATİK ANALİZLER

Günümüzde genetik verinin daha önceden olmadığı şekilde hızlı ve yoğun bir şekilde üretilmesi, biyoinformatik analizlerin genetiğin önemli bir alanı haline gelmesine sebep olmuştur. Binlerce varyant arasından hastalıkla ilişkili olanların belirlenmesi ciddi bir çaba ve tecrübe gerektirmektedir. MULTİGEN bu alandaki yoğun tecrübesiyle özellikle NGS sistemleri ile ilgili olmak üzere her türlü biyoinformatik hizmetini ve eğitimini (panel analizi, WES ve WGS analizi) sağlamaktadır.